Soorten voetzorg

PEDICURE


De pedicure kan instaan voor de esthetische verzorging van de nagels en de huid bij gezonde personen

GESPECIALISEERD VOETVERZORGER

De gespecialiseerd voetverzorger doet meer dan een basis voetverzorging. Daar waar de schoonheidsspecialiste zich beperkt tot esthetische voetverzorging, staat de gespecialiseerd voetverzorger in voor de preventie en verzorging van huid- en nagelaandoeningen alsook professionele adviesverlening over goede schoenen en voethygiƫne.

PODOLOOG


Een podoloog is een paramedicus die  klachten ter hoogte van de voet onderzoekt en nadien indien nodig behandelt.  Deze klachten kunnen zich zowel ter hoogte van de huid als de nagels van de voet bevinden, maar het kunnen eveneens klachten zijn van het bewegingsstelsel. De podoloog vervult onder andere een belangrijke sleutelrol bij de behandeling van systemische aandoeningen, zoals diabetes en reuma.

 


Copyright @ All Rights Reserved